6 december 2017; de Stichting Vrienden van .... is een feit

Na het succes van de bewonersavond, waarbij vele betrokkenen uit de buurt toezeggingen hebben gedaan voor financiële steun, was op 6 december het moment daar; de Stichting Vrienden van de Rusthoekweide is een feit.

Bewonersinformatie avond

Op 28 november 2017 hebben de huidige bestuurders van de Stichting een bewoners informatiebijeenkomst georganiseerd.

 

De commotie over de verhuizing van de Schotse Hooglanders naar Eefde was een beetje geluwd, maar de dreiging allesbehalve voorbij. Tijdens de avond is openheid van zaken gegeven over behaalde resultaten bij vinden van geldschieters en is de hulp van de bewoners in de directe omgeving ingeroepen.

 

... de buurt komt in actie

Na de nodige publiciteit in de lokale en regionale (sociale)media en op RTV Utrecht, is op 21 juni 2017 aan de gemeente Baarn de petitie met 1214 steunbetuigingen overhandigd. In een persoonlijk onderhoud met wethouder Stroo is constructief overleg gevoerd over de mogelijke opties voor behoud van bestaande situatie.

 

In overleg met de eigenaar van de dieren is vervolgens de initiatiefnemers van de petitie de mogelijkheid geboden om tot 1 januari 2018 voorbereidingen te treffen de exploitatie van het weiland en pacht van de gemeente over te nemen. Dit heeft geleid tot de oprichting van de “Stichting van de Vrienden van de Rusthoekweide”.

 

Het aangekondigde vertrek...

Het was in mei 2017 dat de toenmalige pachter van het weiland aan de Rusthoeklaan aankondigde dat hij zijn dieren naar Eefde wilde verhuizen. Hij heeft zijn pachtcontract met de gemeente opgezegd.

 

Afgezien van de motieven die hierbij een rol hebben gespeeld, was dit aanleiding voor aantal verontruste bewoners rond het weiland voor villa Rusthoek om in actie te komen. Er is gestart met een petitie, om zoveel mogelijk steunbetuigingen te verkrijgen.

 

De ondertekenaars wilden deze unieke situatie van begrazing door deze prachtige oer runderen behouden. Omwonenden weten als geen ander hoeveel belangstelling deze pracht beesten krijgen van passanten, in veel gevallen (groot)ouders met kleine kinderen die soms wel langer dan een kwartier gebiologeerd naar het drietal staan te kijken.