In Memoriam: Jos Weijens

Op woensdag 8 november is Jos Weijens overleden.

Jos was mede initiatiefnemer en de secretaris bij de oprichting van onze Stichting. Hij was al geruime tijd ernstig ziek, maar bleef tot laatste moment betrokken bij het reilen en zeilen op de Rusthoekweide, de relatie met de 'Vrienden' en het welzijn van de dieren. 

 

We zullen zijn gevoel voor humor, woordenschat en tomeloze inzet voor het behoud van dit unieke stukje van Baarn enorm missen. Wij zijn hem veel dank verschuldigd.

 

Namens het bestuur wensen wij Marianne, kinderen en kleinkinderen plus de familie en vrienden veel sterkte bij dit immense verlies.

 

Zijn passie en liefde voor de Hooglanders leeft voort.

Jos in beeld


Speciale avond voor de 'Vrienden'

Net als vorig jaar organiseert het bestuur een speciale informatieavond voor de "Vrienden".

 

Het belooft een interessante avond te worden met een presentatie van Hanneke Peters, schrijfster van het boek Van buitenplaats Zeezicht tot villa Rusthoek.

 

We zijn op maandagavond 5 juni te gast bij AT Osborne in Koetshuis van villa Rusthoek.

 

Ook 'vriend' worden? Kijk dan bij 'steun ons' hoe dat kan.


Onze unieke Verjaardagskalender is uitverkocht! Dank aan iedereen met een kalender voor uw steun!!

 

Je kunt de kalender bestellen door een mailtje te sturen naar info@rusthoekweide.nl met vermelding van naam, adres en woonplaats + aantal exemplaren.

 

Zodra het bedrag op onze rekening NL14INGB 0007 8464 86 o.v.v. kalender(s) is overgemaakt komt de verjaardagskalender naar u toe. Bij verzending buiten Baarn-Soest brengen wij verzendkosten in rekening.


Welkom op onze website

Een plaatje dat iedereen kent in Baarn. De Schotse Hooglanders die grazen op de weide die grenst aan de JF Kennedylaan, Rusthoeklaan en de Eemnesserweg in Baarn. De Stichting Vrienden van de Rusthoekweide heeft zich tot doel gesteld de exploitatie van de weide met zijn bewoners te garanderen. Het weiland laten begrazen door Schotse Hooglanders draagt bij aan de realisatie en daarmee het behoud een uniek stukje "Vorstelijk Baarn". Het perceel ligt binnen de bebouwde kom van het dorp en heeft daarmee naast het bieden van toegevoegde waarde voor het karakter van de woonomgeving tevens aantrekkingskracht op het publiek, dat geniet van deze dieren. Zonder overdrijving is deze unieke weide met haar karakteristieke bewoning beeldbepalend voor ons mooie dorp.

 

Het is het bestuur van de Stichting Vrienden van de Rusthoekweide veel aan gelegen deze situatie te behouden.

 

Kijk voor de laatste ontwikkelingen rondom de Rusthoekweide en haar Schotse Hooglanders onder de rubriek Nieuws.

 

De stichting bestaat bij de gratie van vrienden, sponsoren en donateurs. Wij kunnen ook uw steun goed gebruiken. Zie voor de mogelijkheden het menu Steun ons.

 

Het bestuur bestaat uit Eric de Kievit (voorzitter), Suzanne Hardjono (secretaris) en Erik Kleerebezem (penningmeester). Het bestuur ontvangt voor haar inzet geen beloning, zij werken onbezoldigd.


Jos Weijens heeft om gezondheidsreden te kennen gegeven zijn taken als secretaris over te willen dragen.

Hij blijft zolang zijn gezondheid het toelaat nauw betrokken bij het reilen en zeilen van de stichting.

Op de informatie-avond voor de Vrienden van 30 mei jl. hebben we uitgebreid stilstaan bij zijn verdiensten voor het beheer van het weiland en de Schotse Hooglanders waar hij zo verliefd op is geworden.

 

Inmiddels hebben we in Suzanne Hardjono een waardig opvolger gevonden.

Even voorstellen.... Suzanne Hardjono.

 

Al jaren rijd ik langs de Rusthoekweide en geniet ik van dit kleine stukje natuur op de route. Onlangs ben ik in Baarn komen wonen (Heuveloordstraat) en volg ik de Schotse Hooglanders op Insta.

Ik ben Suzanne Hardjono, 40 jaar, buitenmens en natuurliefhebber. Mijn vriend en ik zijn met onze hond vaak de hort op. En ik heb een paard die net zoals de Schotse Hooglanders, valt onder een ‘sober ras’. Inmiddels heb ik de taken van Jos Weijens als secretaris overgenomen. Met veel enthousiasme draag ik graag bij aan het behoud van dit unieke stuk natuur in Baarn. 


De 'kuitjes' zijn gearriveerd! Kijk bij onze Nieuws-rubriek

Foto: Blij met Baarn
Foto: Blij met Baarn

De foto's op deze website zijn gemaakt door Eric de Kievit, tenzij anders vermeld.